Collection: Flokati

# 1465 White

# 1466 Black

# 1468 Tan/Ivory